Eich cynrychiolwyr

Cartref > Cyngor > Eich cynrychiolwyr

WARD TREFOR


 

Geraint Jones

Cyfeiriad: Hyfrydle, Trefor
Rhif Ffôn: 01286 660546
E-bost: gerainttrefor@btinternet.com

Helen Pritchard

Cyfeiriad: Gerlan, Trefor
Rhif Ffôn: 07713584371
E-bost: helenpritch@btinternet.com

Iwan W Taylor

Cyfeiriad: Llwyn Aethnen, Trefor
Rhif Ffôn: 07747505438
E-bost: iwanwtaylor@gmail.com

Jina Gwyrfai

Cyfeiriad: Hyfrydle, Trefor
Rhif Ffôn: 01286 660546
E-bost: cynghorydd.jinagwyrfai@gwynedd.llyw.cymru

Bernard Gentry

Cyfeiriad: Elernion, Trefor
Rhif Ffôn: 07594894563
E-bost: bernardgen@aol.com

Sioned A Branniff

Cyfeiriad:
Rhif Ffôn: 07772321992
E-bost: sionedann@hotmail.co.uk

Mary Ceiridwen Jones

Cyfeiriad: Penlon Cottage, Trefor
Rhif Ffôn: 07879825459
E-bost: mary.jones17@btinternet.com

Meirwen Cullen

Cyfeiriad:
Rhif Ffôn:

E-bost: meirwen.cullen@aol.com

WARD LLANAELHAEARN


 

John O Pritchard

Cyfeiriad: LLechdara Uchaf, Llanaelhaearn
Rhif Ffôn: 07801901211
E-bost: jop.consulting@btinternet.com

Lynda M Cox

Cyfeiriad: 8 Maes Glas, Llanaelhaearn
Rhif Ffôn: 07787953887
E-bost: Lynda.cox@llanaelhaearn.com

Trystan Humphreys

Cyfeiriad: Cysgod y Bryn, Llanaelhaearn
Rhif Ffôn: 07881901180
E-bost: trynstanhumph@gmail.com

Llyr Ap Rhisiart

Cyfeiriad: Moelfre Mawr, Llanaelhaearn
Rhif Ffôn: 07920700292
E-bost: moelfrefawr@gmail.com