Cyfle I Brisio Am Waith

Cartref > Newyddion > Cyfle I Brisio Am Waith

Mae Cyngor Cymuned Llanaelhaearn yn chwilio am gontractwr lleol i wneud gwaith cynnal ar faes parcio yn Trefor

Gwaith yn cynnwys: torri gordyfiant, gosod arwydd, trwsio wall gerrig a gwaith marcio baeau parcio.

Am fwy o wybodaeth neu anfon pris am y gwaith, cysylltwch â :

Dylan Jones (Clerc)

07951279469
neu
ccllanaelhaearn@yahoo.com

 


Newyddion