Cyfle i brisio am waith

Cartref > Newyddion > Cyfle i brisio am waith

Mae Cyngor Cymuned Llanaelhaearn yn chwilio am gontractwr lleol i wneud gwaith cynnal ar faes parcio yn Trefor

Gwaith yn cynnwys: torri gordyfiant, gosod arwydd, trwsio wall gerrig a gwaith marcio baeau parcio.

Am fwy o wybodaeth neu anfon pris am y gwaith, cysylltwch â :
Dylan Jones (Clerc) 07951279469 neu ccllanaelhaearn@yahoo.com

Poster (pdf)


Newyddion