Rhodd ariannol (Welsh only)

Home > News > Rhodd ariannol (Welsh only)

Translation coming soon....

Mae’r Cyngor Cymuned yn gwahodd sefydliadau, cymdeithasau ac elusennau lleol i geisio am rodd ariannol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2023/24. 

Ceisiadau i’w hanfon at: ccllanaelhaearn@yahoo.com

Bydd gofyn ychwanegu mantolen gyda pob cais a byddwn yn cysylltu maes o law gyda’r ymgeiswyr llwyddiannus.  

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw : 31/05/2023


News